Wednesday, 30 August 2017

කිසිදා? - Never?

If you have never failed you have never lived.
-Anonymous
ඔබ කිසිදා පරාජය වී නැති නම්, ඔබ කිසිදා ජීවත් වී නැත.
-අඥාතයි
(image: https://www.linkedin.com/pulse/youve-never-failed-tried-anything-new-philip-savage)

Tuesday, 29 August 2017

වෙන කවුද? - Who else?

If not us, who? If not now, when?
-John F. Kennedy
අප නොවේ නම් වෙන කවුද? දැන් නොවේ නම් වෙන කොයි වෙලාවේ ද?
-ජෝන් එෆ් කෙනඩි
(image: https://www.youtube.com/watch?v=Vrbbo4P8UK8)

Monday, 28 August 2017

තාත්වික - Real

Everything you can imagine is real.
-Pablo Picasso
ඔබට සිතෙහි මවා ගත හැකි සැම දේ ම තාත්වික වේ!
-පැබ්ලෝ පිකාසෝ
(image: http://www.ignitedquotes.com/everything-you-can-imagine-is-real/)

Sunday, 27 August 2017

පහත්? - inferior?

Remember, no one can make you feel inferior without your consent.
-Eleanor Roosevelt
ඔබේ අවසරය නොමැතිව කිසිවෙකුට ඔබ පහත් යැයි ඔබ සිත තුළ හැඟීමක් ඇති කළ නොහැකි බව මතක තබා ගන්න.
-එලනෝර් රූස්වෙල්ට්
(image: )

Tuesday, 22 August 2017

ප්‍රවීණත්වය - Expertice

The expert in everything today was once a beginner.
-Anonymous
අද සැම දෙයටම ප්‍රවීණයා පෙර දිනයක ආධුනිකයෙකුව සිටියේ ය.
-අඥාතයි
(image: https://medium.com/@miriamschwab/how-to-become-a-beginner-expert-and-get-your-next-job-7e2cb14a1bcf)

Monday, 21 August 2017

නැවතත් මුල සිට ම - Start over

It is never too late to start over again and be happy!
-Anurag Prakash Ray
නැවතත් මුල සිටම ප්‍රීතිමත් ජිවීතයක් ඇරඹීමට ඔබ කිසි දිනක ප්‍රමාද නැත.
-අනුරාග් ප්‍රකාශ් රේ
(image: http://shinefmafternoons.blogspot.com.au/2011/07/when-youve-told-your-friends-what-you.html)

Sunday, 20 August 2017

අතීතයට යාම - Time travel

I once thought that going back in time is not practically possible. But now I know that I can, at least when it comes to publishing a post a day in this blog. This post for Sunday 20 August 2017 was written and published on Monday 21 August. The good news here is that we may be able to do other things that we today think practically impossible, tomorrow.
-Rasika Suriyaarachchi
කාලය ඔස්සේ අතීතයට යාම ප්‍රායොගිකව කළ නොහැකි දෙයක් යැයි මම කලකට පෙර සිතා සිටියෙමි. නමුත්, මේ බ්ලොගයේ දිනකට එකක් බැගින් බ්ලොග් ලිපි පළ කිරීමේ අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා හෝ මට අතීතයට යා හැකි බව මම දැන් දනිමි. ඊයේ දිනය (අගෝස්තු 20, 2017 සඳහා වූ මේ සටහන ලියා පළ කරන්නේ අගෝස්තු 21 වෙනි දිනයි. මේ කාරණයේ ඇති වැදගත්කම නම්, ප්‍රායෝගිකව කළ නොහැකි යැයි අප අද සිතන සමහර දේ අපට හෙට කිරීමට හැකි වීමට ඉඩ තිබීමයි.
-රසික සූරියආරච්චි
(image: )

Saturday, 19 August 2017

අභියෝග - Challenges

Opportunities to find deeper powers within ourselves come when life seems most challenging.
-Joseph Campbell
අප තුළ ඇති ගැඹුරු බලවේග සොයා ගැනීමට අවස්ථා ලැබෙන්නේ ජිවිතය වඩාත් අභියෝගයට ලක් වූ විට ය.
-ජෝසප් කැම්බල්
(image: http://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/first-national-sports-camp-for-physically-challenged-begins-in-panchkula-2902550/)

Friday, 18 August 2017

ඉච්ඡාව? - Pretence?

Don't pretend to be what you are not, instead, pretend what you want to be, it is not pretence, it is a journey to self realisation.
-Michael Bassey Johnson
ඔබ නොවන කෙනෙකු සේ බොරුවට පෙනී සිටින්නට එපා. එසේ නොමැතිව, ඔබ වීමට බලාපොරොත්තුවන අයෙකු සේ පෙනී සිටින්න. එය ඉච්ඡාවක් නොවේ.
-මයිකල් බැසී ජොන්සන්
(image: )

Thursday, 17 August 2017

බිය, දැනුවත්කම සහ දියුණුව - Fear, awareness and progress

The purpose of fear is to raise your awareness but not to stop your progress.
-Steve Maraboli
ඔබට යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව බියක් ඇතිවන්නේ, ඒ ඇතිවන බිය, ඒ කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්කම වැඩිකර ගැනීම සඳහා යොද ගැනීමට මිසක ඔබේ දියුණුව අඩාල කර ගැනීමට නොවේ!
-ස්ටීව් මරබොලී
(image: http://isha.sadhguru.org/blog/tag/fear/)

Wednesday, 16 August 2017

ආදරය සහ ද්වේෂය - Love and hate

I don't have time, energy, or interest in hating the haters; I'm too busy loving the lovers.
-Steve Maraboli
ද්වේෂකරන්නන්ට ද්වේෂ කිරීමට මට කාලය, අවශ්‍යතාව හෝ උනන්දුව නැත. ආදරය කරන්නන්ට ආදරය කරමින් මම කාර්යබහුලව සිටිමි.
-ස්ටීව් මරබොලී
(image: https://www.theodysseyonline.com/thin-line-love-hate)

Tuesday, 15 August 2017

වෙනස - Change

The greatest masterpieces were once only pigments on a palette.
-Henry Hoskins
අති විශිෂ්ට චිත්‍ර නිර්මාණ සියල්ලක්ම, කලකට පෙර සිත්තරෙකුගේ සායම් ලෑල්ලක තීන්ත බින්දු පමණක් විය.
-හෙන්රි හොස්කින්ස්
(image: http://www.theartsypalette.com/)

Monday, 14 August 2017

සීමිත-අසීමිත : Finite and infinite

We must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope.
-Martin Luther King
අප සීමිත කලකිරීම් පිළිගත යුතු නමුත් අසීමිත බලාපොරොත්තු කිසි දිනක නැති කර නොගත යුතුයි.
-මාටින් ලූතර් කිංග්
(image: https://futurism.com/is-the-universe-infinite-or-finite-2/)

Sunday, 13 August 2017

බිය සහ ධෛර්යය - Courage and fear

Courage is not the absence of fear but rather the judgement that some thing else is more important than fear.
-Ambroase Redmoon
ධෛර්යය යනු බිය නොමැතිකම නොවේ, නමුත්, බියට වඩා වෙනත් යමක් වඩා වැදගත්ය යන තීන්දුවයි.
-ඇම්බ්‍රෝස් රෙඩ්මූන්
(image: http://medexec.org/fearless-versus-courageous/)

Saturday, 12 August 2017

රිදුම සහ දුක් විඳීම - Pain and suffering

Pain is inevitable. Suffering is optional.
-M. Kathleen Casey
රිදුම අනිවාර්ය වේ. දුක් විඳීම අවශ්‍ය ම නොවේ.
-කැත්ලීන් කේසි
(image: https://woodrufflawyers.com/Your-Personal-Injury-Rights/Pain-and-Suffering.shtml)

Friday, 11 August 2017

අනාගතේ ඔබේ අතේ - Never too late

It is never too late to be what you might have been.
-George Eliott
ඔබ කවරෙකු වීමට නියමිතව තිබුණේ වුවත්, එලෙස වෙනස් වීමට ඔබ කවර දිනෙක හෝ ප්‍රමාද නැත!
-ජෝර්ජ් එලියට්
(image: https://crashingstone.wordpress.com/2017/02/04/its-never-too-late/)

Thursday, 10 August 2017

නිසැක - Certainity

There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that's your own self.
-Aldous Huxley
ඔබට නිසැකව ම වැඩි දියුණු කළ හැකි එක් කොනක් මේ විශ්වයේ ඇත. ඒ ඔබ ඔබම ය.
-ඇල්ඩස් හක්ස්ලි
(image: https://youinc.com/content/lifestyle/me-me-me-why-the-universe-revolves-around-alan-frew)

Wednesday, 9 August 2017

ගමන් මග - Road ahead

A bend in the road is not the end of the road, unless you fail to make the turn.
-Anonymous
ඔබ ගමන් මග වෙනස් කිරීමට අපොහොසත් වුණොත් මිස, මාර්ගයේ ඇති වංගුවක් යනු ඒ මාර්ගයේ අවසානය නොවේ.
-අඥාතයි
(image: http://www.wikiwand.com/en/Hairpin_turn)

Tuesday, 8 August 2017

ඔවුන් සහ ඔබ - You and them

කිසිවෙකු ඔබට අකටයුත්තක් කළ විට ඔවුන් ගැන කෝප නොවී, ඔවුන්ට සැකයේ වාසිය ලබා දී, ඔබ ඔවුන් යැයි සිතා එවැනි දෙයක් සිදුවීමට තුඩු දිය හැකි හේතු සොයා බලන්න. මෙය ලෙහෙසි කටයුත්තක් නොව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රගුණ කළ යුතු හැකියාවක් බව මගේ අත්දැකීමයි.
-රසික සූරියආරච්චි
When someone does a bad thing to you, don't get angry with them. Give them the benefit of the doubt, put yourself in their shoes and think about possible reasons for their behaviour. It is my experience that this is not an easy task but a skill that needs to be developed gradually.
-Rasika Suriyaarachchi
(image: https://www.redbubble.com/people/cloudie5/works/6296805-put-yourself-in-their-shoes)

Monday, 7 August 2017

හෙට සහ අද - Today and tomorrow

Do not ruin today with mourning tomorrow.
-Catherynne M Valente
හෙට දවස ගැන වැලපී අද දවස විනාශ කර ගන්න එපා
-කැතරින් එම් වැලෙන්ට්
(image: https://en.wikipedia.org/wiki/Catherynne_M._Valente)

Sunday, 6 August 2017

හිස්බව? - Emptiness

කිසිදු භාජනයක් හිස් නැත. ඒවා අඩු වශයෙන් වාතයෙන් පිරී පවතී.
-රසික සූරියආරච්චි
No container is empty, they are at least filled with air.
-Rasika Suriyaarachchi
(image: https://www.123rf.com/photo_21284806_empty-and-full-of-plastic-containers-isolated-on-white.html)

Saturday, 5 August 2017

සාර්ථකත්වය - What is success

A man is success if he gets up in the morning the gets to bed at night and in between he does what he wants to do.
-Bob Dylan
උදෑසන අවදි වී රාත්‍රියේ නින්දට යන අතරතුර තමන් කැමති දේ කරන්නට මිනිසෙකුට හැකි වේ ද, හේ සාර්ථක මිනිසෙකි.
-බොබ් ඩිලන්
(image: http://www.thinkstockphotos.com.au/image/stock-illustration-abstract-successful-man/484469367?countrycode=AUS)

Friday, 4 August 2017

සාර්ථකත්වය - Building success

Failures are the pillars of success.
-Anonymous
සාර්ථකත්වය ගොඩනැගෙන්නේ අසාර්ථකත්වයේ කුළුණු මතිනි
-අඥාතයි
(image: http://daveschlueteronline.com/why-success-is-often-about-more-than-you-think-at-first/)

Thursday, 3 August 2017

සාර්ථකත්වය සහ අසමත්වීම - Failure Vs Success

You learn more from failures than from success.
-Anonymous
සාර්ථකත්වය තුළින් ඔබ ඉගෙන ගන්නා දෙයට වැඩි දෙයක් ඔබට අසමත්වීම තුළින් උගත හැකි ය.
-අඥාතයි
(image: https://www.linkedin.com/pulse/pmo-success-failure-key-factors-mba-cpa-pgmp-pmp)

Wednesday, 2 August 2017

ඊයේ - Yesterday

Don't let yesterday take up too much of today!
-Will Rogers
අද දිනයෙන් වැඩි කොටසක් අත්පත් කරගැනීමට ඊයේ දිනයට ඉඩ නොදෙන්න!
-විල් රොජර්ස්
(image: https://www.dreamstime.com/stock-photography-yesterday-today-tomorrow-image21229222)

Tuesday, 1 August 2017

පැවතීම - To exist

To exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly.
-Henri Bergson
පැවතීම යනු වෙනස්වීමයි, වෙනස්වීම යනු පරිනතවීමයි, පරිනතවීම යනු අවසානයක් නොමැතිව තමන්ව නිර්මාණය කරගැනීමයි.
- හෙන්රි බර්ග්සන්
(image: https://www.videoblocks.com/video/abstract-geometric-triangle-background-in-endless-loop-peach-version-vnbls4l/)